Sora Open AI – Công Cụ Tạo Video Bằng Văn Bản

Trong thời đại công nghệ hiện đại, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại nhiều ứng dụng đột phá và gây tiếng vang trong cộng đồng người dùng. Trong số đó, khả năng tạo ra hình ảnh và video chỉ từ vài dòng văn bản của AI tạo sinh là