Cách tạo nội dung Twitter thu hút người theo dõi

Cách tạo nội dung trên twitter - X thu hút người theo dõi

Bạn không biết nên chia sẻ gì trên Twitter? Vì mỗi nền tảng truyền thông xã hội đều đòi hỏi chiến lược và nội dung riêng biệt, việc tìm ra loại bài đăng nào phù hợp trên Twitter có thể gây khó khăn. Twitter là một nền tảng đặc biệt, vì vậy chúng ta cần