[Flash Sale] Giảm giá 80% VPS mỗi thứ 5 – Chỉ tại AZDIGI

Kể từ ngày 15/02/2024, AZDIGI đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi hàng năm định kỳ vào mỗi Thứ 5 của tuần thứ hai hàng tháng. Chương trình này cung cấp nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 80% cho một số dịch vụ có số lượng giới hạn. Được biết đến với